Unlimited HostingFree Joomla TemplatesProfessional Joomla Templates
Home

Welcome to the Frontpage

Kompania

“Klaron Security” gjatë aktivitetit të saj është shquar për korrektësi në kryerjen e detyrave të caktuara nga partnerët e saj kontraktues duke ushtruar një shërbim rigoroz të mbështetur në aparaturat dhe paisjet më moderne të kohës. Përkushtimi ynë, Cilësia e shërbimit dhe Teknologjia bashkohore e aparaturave tona të sistemeve të monitorimit janë arsyeja që klientët tanë, na besojnë Biznesin, Pronën dhe Pasurinë e tyre


“Klaron Security” company during it’s activity is known for the correct way of accomplishing It’s duties according to contractors requirements, using a very strict services and up to date equipment. Our commitment, quality of service and modern technology of our monitoring system equipment are the reasons why our costumers entrust their business, their property and their assets to “Klaron Security”.